OBEROENDE

Den lilla beroendemottagningen med stort hjärta och hög kompetens

Dags för en förändring? Mottagningen är en plats för dig där du får möjlighet att träda fram och lära känna dig själv. En plats där du får kunskap och verktyg att använda dig av istället för att fly med alkohol och andra droger. Därigenom får du sedan möjlighet att göra medvetna val i livet, i riktning med dina egna värderingar och drömmar.

Ring eller SMS:a nu: 0725-310 310
Anna Setréus, KBT Psykoterapeut, anna@oberoende.nu